STARÁME SA O MALÉ A STREDNÉ FIRMY

PRESVEDČTE SA O NAŠICH KVALITÁCH


Mzdový servis

Môžeme poskytnúť komplexné a dôverné spracovanie mzdových podkladov. Zmeny daňových a právnych predpisov kladú zvýšenú záťaž v čase prípravy výplat, sledovanie dovoleniek, nemocenských dávok a držať všetky potrebné záznamy požadované legislatívou...

Nechajte prejsť túto záťaž na nás. Pracovníci vo vašej firme zodpovední za vedenie mzdovej agendy budú potom k dispozícii pre viac produktívne činnosti. Tešíme sa na spoluprácu ...

Kontaktujte nás ešte dnes na 0903 30 90 60, pošlite dopyt na e-mail farez@farez.sk alebo nás navštívte FAREZ, s.r.o., Lőfflerova 2, Košice 040 01 a objednajte si čas na úvodné konzultácie.