STARÁME SA O MALÉ A STREDNÉ FIRMY

PRESVEDČTE SA O NAŠICH KVALITÁCH


INÉ SLUŽBY

Ponúkame tiež:

Kontrolu autogénnych bezpečnostných poistiek, na spätné šľahnutie a prietok, zariadením PVGD od firmy MESSER Cutting & Welding médiom N2 takéto kontroly v ročných intervaloch odporúča výrobca poistiek. Po vykonaní kontroly každá poistka je označená dátumom kontroly a firmou, ktorá ju vykonala.

Poistky
Zariadenie PVGD